EnterpriseLibrary.Logging Timestamp Hatası

Microsoft Enterprise Library Log modülünü kullanırken kayıt altına alınan logun saatinin yanlış olma ihtimali yüksektir. UTC formatında varsayılan olarak gelen bu formatı kolayca değiştirebiliriz.

Eşgüdümlü Evrensel Zaman (UTC), pek çok ülkede baz alınan medenî ve bilimsel zaman 1963 yılında kullanılmaya başlanmıştır. UTC atomik olarak hesaplandığından, Güneş zamanına göre hesaplanan GMT ile arasında çok küçük farklılıklar vardır ancak bunlar gündelik kullanımı etkilemezler.
Türkiye Doğu Avrupa Zaman Dilimi’ndedir; bu yüzden Türkiye saati UTC+2, yani UTC’den iki saat ileridedir. Yaz saati uygulaması ile saatlerin bir saat ileri alındığı dönemlerde Türkiye saati UTC+3 olmaktadır.

Sadece .config üzerinde varsayılan olarak gelen {timestamp} değerini {timestamp(local)} olarak değiştirmeniz yeterlidir.

This entry was posted in .Net, 3.Part Web Uygulamaları, Asp.Net, Dersler, Visual C# .Net and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *