WebRequest – useUnsafeHeaderParsing Sorunu

.Net dilinde WebRequest sınıfı üzerinden, harici bir linke, post veya get işlemlerin de; “{“Sunucu protokol ihlalinde bulundu. Section=ResponseHeader Detail=CR’nin ardından LF gelmelidir”}” gibi bir hata çıkabilir. Mesaj başlıklarından kaynaklanan bu sorunu çözmek için .Config dosyasına küçük bir ekleme yapmamız yeterlidir. 

<system.net>
 <settings>
 <httpWebRequest useUnsafeHeaderParsing = "true"/>
 </settings>
 </system.net>

This entry was posted in Kısa Kısa Yararlı, Visual C# .Net. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *