Linux Server’da SSH Kurulumu Yapmak ve Bağlanmak

Kurulum yapılan bir linux bilgisayara SSH ile bağlanmak için openssh-server kurmamız gerekiyor. Bunu yapmak için makinemize aşağıdaki komutu vermemiz yeterlidir.
Fedora

sudo yum install openssh-server

Ubuntu

sudo apt-get install openssh-server

Daha sonra uzaktan bağlanmak için

ssh "ip numarası"

Yazmamız yeterlidir.

This entry was posted in Fedora, Kısa Kısa Yararlı and tagged , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Linux Server’da SSH Kurulumu Yapmak ve Bağlanmak

  1. Ehocam says:

    Herhangi bir kullanıcıdan bağlanmak için ise 

    ssh [email protected]_nuamrasi

    komutunu kullanabiliriz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *