Mysql Veri Tipleri

Mysql’de çok fazla veri tipi yer almaktadır. Amacına uygun bir şekilde bunları kullanabilirsiniz. Bu veri tiplerini birden fazla başlıkta açıklamaya çalışacağım.

BLOB türündeki sütunlara her türlü veri yüklenebiliyor. Örneğin resimlerinizi veritabanın da saklamak isterseniz türünü blob seçebilirsiniz. Veri tipleri ile ilgili örnekleri ilerki yazılarımızda sık sık göreceğiz.

This entry was posted in Mysql and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *