Mysql Mantıksal İşlemler

Mantıksal işlemler tüm diller için çok önemlidir. Mysql’de de mantıksal işlemleri çok fazla kullanıyoruz. Veriler üzerinde sorgulama yaparken en büyük yardımcılarımızdan biridir. Şimdi fazlaca kullanılan mantıksal operatörleri görelim.
  • NOT veya !
Select Not 2

Dönen Değer 0 olacaktır.

Select Not Null

Dönen Değer Null olacaktır.

  • OR veya ||
Select 1 || 0

Dönen Değer 1 olacaktır.

Select 0 || 0

Dönen Değer 0 olacaktır.

  • AND veya &&
Select 1 && 0

Dönen Değer 0 olacaktır.

Select Null and 1

Dönen Değer 0 olacaktır.

This entry was posted in Mysql and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *