Mysql Karşılaştırma İşlemleri

Karşılaştırma işlemlerinde sonuçlar 0,1 veya Null olur. Bu karşılaştırma sırasında argümanlar sayısalsa, sayısal olarak karşılaştırılırlar. String değerde ise string olarak karşılaştırma yapılır. Unix sistemlerde büyük küçük harf duyarlılığı olduğu için, sınamaları buna uygun yapmanız gerekebilir.

  • < Küçüktür Operatörü
Select 1<2

Dönen Değer 1 olacaktır.

  • > Büyüktür Operatörü
Select 1>2

Dönen Değer 0 olacaktır.

  • = Eşittir Operatörü
Select 1=2

Dönen Değer 0 olacaktır.

  • <> Eşit Değil Operatörü
Select 1<>2

Dönen Değer 1 olacaktır.

  • <= Küçük Eşit Operatörü
Select 2<=2

Dönen Değer 1 olacaktır.

  • >= Büyük Eşit Operatörü
Select 2<=2

Dönen Değer 1 olacaktır.

  • <=> Çift Taraflı Eşit Operatörü

Eğer karşılaştırılan argümanlardan herhangi biri Null değer içerirse karşılaştırmanın sonucu Null’dür. Bu konuda istisna <=> operatörüdür.

Select 2<=>2

Dönen Değer 1 olacaktır.

  • IS NULL

Verinin değerinin Null olup olmadığı kontrol edilir.

Select null is null

Dönen Değer 1 olacaktır.

Not (değil) ile gösterimide vardır. Kullanımı IS NOT NULL

Select "Ehocam.com" is not null

Dönen Değer 1 olacaktır.

  • BETWEEN

Bir ifadenin verilen sınırların arasında olup olmadığını kontrol eder.

Kullanımı : kontrol_edilecek_ifade BETWEEN min_sınır AND max_sınır

Select 15 Between 14 and 16

Dönen Değer 1 olacaktır.

  • IN

Bir ifadenin, listedeki diğer değerlerden birine eşit olup olmadığına bakar.

Kullanımı : kontrol_edilecek_ifade IN(değer1,değer2,değer3, …)

Select 12 IN(5,8,7,13)

Dönen Değer 0 olacaktır. Çünkü 12 listedeki elemanlarda yok. Fakat ;

Select 12 IN(5,8,7,12)

Dönen Değer 1 olacaktır.

This entry was posted in Mysql and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *