Mysql Aritmetiksel İşlemler

Mysql’de aritmetik işlemlerde fazlaca kullanılanları göreceğiz. Toplama (+), Çıkarma(-), Çarpma(*), Bölme(/) sembolleri ile yapılıyor. Sıfıra bölündüğünde geriye Null döndürdüğünü unutmayalım. Bunların dışında parantezler () ile önceliği belirleyebiliyoruz. Bunları sırasıyla örneklerle açıklayalım.

  • TOPLAMA
Select 6+3

Dönen Değer 9 olacaktır.

  • ÇIKARMA
Select 6-3

Dönen Değer 3 olacaktır.

  • ÇARPMA
Select 6*3

Dönen Değer 18 olacaktır.

  • BÖLME
Select 6/3

Dönen Değer 2 olacaktır.

  • SIFIRLA BÖLME
Select (6-3)/(2-2)

Dönen Değer null olacaktır.

  • << SAYIYI SOLA KAYDIRMA
Select 3 << 2

Dönen Değer 12 olacaktır.

  • >> SAYIYI SAĞA KAYDIRMA
Select 16 >> 2

Dönen Değer 4 olacaktır.

This entry was posted in Mysql and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Mysql Aritmetiksel İşlemler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *