Modern Bilgisayarlar

4.hafta, Bilgisayar Donanım ile ilgili ders notum.

DERS SORUMLUSU : Halil YURDUGÜL

MODERN BİLGİSAYARLAR

Bu kapsamdaki bilgisayarlar ortak özellikleri itibariyle beş farklı grupta yer alır.

  • Birinci Nesil Bilgisayarlar (1945 – 1956 )

Bu kapsamdaki bilgisayarlardan bir tanesi IBM tarafından geliştirilen Mark 1 adındaki bilgisayardır. Mark 1 mekanik parçaları elektromanyetik hareket ettirerek işleyen bir yapıya sahiptir. Bir işlemi yaklaşık 4 saniyede yapıyordu. Makinenin hızı yavaştı. Ancak matematiksel ve karmaşık işlemleri yapabiliyordu.

Mark1Mark1Mark1

Bu kapsamdaki önemli ikinci bilgisayar ENIAC adındaki bilgisayardır. Mark 1 den bin kat daha hızlıydı. Savaş esnasında ABD hükümeti ile Pennysluania Üniversitesi işbirliğiyle üretilmiştir. Bu makinenin özellikleri arasında 18000 adet vakumlu tüp, 70000 direnç, 5 milyon bağlantı noktasıdır. Makinenin harcadığı elektrik ise 160 KW dır.

ENIAC

1945 yılında Van Neumann EDVAC adında bir bilgisayar tasarlamıştır. En önemli özelliği belleğinde hem komut kümeleri hem de veri kümelerini tutabilmesidir. Van Neumann’ın bu buluşu depolanmış program kavramını bilgisayar dünyasına kazandırmıştır. Geliştirdiği mimariyle işlemci, bellek gibi giriş, çıkış öğeleri vardır.

EDVAC

1951 yılında Van Neumann mimarisi üzerine kurulu UNIAC bilgisayar geliştirilmiştir. En önemli özelliği ise ilk ticari bilgisayar olmasıdır.

  • İkinci Nesil Bilgisayarlar (1956 – 1963 )

1948 yılında Transistörler geliştirilmiştir. Transistörler sayesinde Vakumlu Tüpler kullanılmadığından dolayı makinelerin hacmi küçülmeye başlamıştır. Transistörü kullanılarak üretilen ilk bilgisayara LARC adı verilmiştir. İkinci nesil bilgisayarlar önce savunma sanayisinde daha sonra ise ticari yaşamda kullanılmaya başlamıştır. İkinci nesil bilgisayarlar günümüz bilgisayarların tüm bileşenlere sahiptir. 1960’lı yıllardan itibaren bilgisayar programlama dillerinde hızlı gelişim göstermiştir. Bu nedenle bir meslek olarak bilgisayarcılık, ikinci nesil zaman diline karşılık gelir.

  • Üçüncü Nesil Bilgisayarlar (1964 – 1971 )

Transistörlerin gelişimi bilgisayar dünyasındaki tüm sorunları çözmemiştir. Transistörler çalışırken büyük miktarda ısı yaydıklarından bilgisayar bileşenlerine tahribat yapıyorlardı. 1958 yılında ilk bütünleşik devre geliştirildi. Bütünleşik devrenin yapısı: küçük bir silikon içerisinde elektronik bileşenlerden oluşuyordu. Daha sonra mühendisler yarı iletken adı verilen tek bir yonga içerisine çok sayıda devre yerleştirmeyi sağlamışlardır. Sonuç olarak birçok elektronik bileşen yongalar ortaya çıkmıştır. İşletim sistemi bu dönemde geliştirildi. (Unix)

  • Dördüncü Nesil Bilgisayarlar (971 – ~ )

Dördüncü nesilde yüzlerce devrenin tek bir yongaya yerleştirildiği “büyük boyutlar bütünleşik” (Large Scale Circuits) daha sonra milyonlarca yongalar için bir yonga geliştirilmiştir. 1971 yılında INTEL firması 4004 yongasını üretmiştir. BU versiyonda mimarinin tüm bileşenleri ten bir yongada toplanmıştır. Be gelişmelerden dolayı IBM ilk kişisel bilgisayarı üretmiştir. (1981)

  • Beşinci Nesil Bilgisayarlar (1956 – 1963 )

Bu tür bilgisayarlar paralel işlemcili bilgisayarlardır. Paralel sistemler Van Neumann mimarisinin aşıldığı sistem olarak da bilinir. Taşınabilir bilgisayar adını alır ve geleceğin teknolojisini oluşturur.

This entry was posted in Bilgisayar Donanımı and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *