Bilgisayarın Tarihçesi

Bilgisayar Donanımı 3.Hafta ders notum.

DERS SORUMLUSU : Halil YURDUGÜL

Mekanik Bilgisayarlar

Bu tür bilgisayarlar; basit veya karmaşık mekanik aksan üzerine kuruludur. İlk hesap makineleri (abaküs) buna örnektir. Ancak abaküsler matematiğin iki temel işlemiyle sınırlıdır. Toplama ve çıkarma işlemleri. Bir diğer sınırlılığı ise düşük basamaklı sayılarla işlem yapabilmesidir.

1642 yılında Fransız, Blaise Pascal (Matematikçi) dikdörtgenler prizması şeklinde bir mekanik aygıt geliştirdi. Pascaline adı verilen bu aygıt sadece toplama işlemi yapabiliyordu. Ancak 8 basamaklı sayılara kadar toplayabiliyordu.

1694 yılında bir Alman matematikçi olan Gottfried Wilhelm von Leibniz, Pascaline makinasını geliştirerek çarpma işlemi yapabilmesini sağlamıştır.

1820 yılına kadar Leibniz’in geliştirdiği makina yaygın olarak kullanılmıştır. Bir diğer Fransız matematikçi Thomas, 1820 yılında Aritmometre adında mekanik bir bilgisayar geliştirmiştir. Aritmometre’nin Pascaline’a göre üstünlüğü 4 temel aritmetik işlemi yapıyor olabilmesidir.

1812 yılında daha gelişmiş makina üzerinde tasarım yapılmaya başlanmıştır. Bu çalışmalar sonucu 1822 yılında diferansiyel denklemi çözmek üzere bir tasarım oluşturulmuştur. Bu makine buhar gücü ile çalışacak ve lokomotif büyüklüğünde olacaktır. Makine, depolanmış bir programa sahip olacak, hesaplama ve yazdırlamaları otomatik yapacaktı. Babbage bu makinesini hiç bir zaman yaşama geçiremedi. Ancak yaptığı tasarım kullandığı kavramlar modern bilgisayarı andırır vaziyetteydi. On yıl sonra “Analitik Makine”si adını verdiği makina üzerinde çalışmaya başladı. (Analytical Engine) Tarihte genel amaçlı bilgisayarı andıran ve bir bilgisayarın tüm vasıflarına sahip olan bir tasarıma sahipti. Babbage’ın asistanı, Augusta Ada King, Analitik makinasını çalıştırmak üzere ilk bilgisayar programını geliştirmiştir. Bu program analitik makineye delikli kartlar ile yükleyerek, aynı zamanda diğer veri girişleri delikli kart sayesinde, iç ortama aktarılcaktı.

Pascaline , Aritmometre –> Mekanik Hesap Makinesi

Diffrence Engine, Analitik –> İleri düzey matematiksel çözümler yapar. Buharla çalışır. Veri girişi yapar. Giriş birimi var. İşlemci ve belleği var.

ABD’de 1880 yıllardan itibaren nufüs sayımları üzerinde bilgisayarların kullanılması çalışmaları başlamıştır. Nüfus bürosu, Babbage ’in geliştirdiği delikli kartları; programları veya verileri iç ortama aktarmak yerine verilerin, saklanması için kullanmaya başlamıştır. Kart üzerindeki her delik bir sayı ile temsil ediliyor, iki delikli kombinasyonlar ise bir harfe karşılık geliyordu. Buna göre tek bir kart üzerinde 80 adet değişken depolanabiliyordu. Bu makineyi geliştiren kişi Herman Hollerith’tir. (Amerikalı Kaşif). Hollerith veri depolama özelliği il Babbage ’in gelişimini ilerletmiştir. Hollerith geliştirdiği makineyi ticari değer olarak gördü ve bu makinayı iş dünyasına katmak için 1896 yılında bir şirket kurdu. Adı Tabulating Machine Company. 1924 yılında ise bu şirket adını International Business Machines (IBM) oalrak değiştirdi.

IBM uzun süre delikli kart sisteminin satışı ve üretiminde bulundu. 1960’lı yıllara kadar, ABD delikli kart sistemini kullanmaya devam etti.

This entry was posted in Bilgisayar Donanımı and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *