Bilgisayara Giriş

2.hafta bilgisayar donanımı ders notum.

DERS SORUMLUSU : Halil YURDUGÜL

Bilgisayarlar verilerin işlenerek bilgi üretimine ilişkin ilkelerle çalışır. Tarih öncesi dönemden günümüze kadar değişik biçimlerde geliştirilmiş, bilgisayarlar, modern bir bilgisayar özelliği taşıyabilmesi için Van Neumann mimarisine sahip olması gerekir. Bu mimari, üç temel bileşenden oluşur : İşlemci, Bellek ve Girdi- Çıktı birimleridir.

  • İşlemci

Bir komutu çalıştırmak için tasarlanmış, bilgisayar mimarisinin bir alt bileşenidir. İşleme niteliğini veren, sembollerdir. İşlemci iki alt sistemden oluşur. Bunlar aritmetik mantık birimi ve kontrol birimidir.

2+3 = { –∞ , +∞ } aritmetiksel

2>3 = { 0, 1 } mantıksal

X1+X2 = X3

X1, X2, X3 : Operand

+ : Operatör

= : Komut

Operatör

İşleme niteliği veren sembollerdir.

Operand
İşleme girecek olan veridir.

Komut

Operatör ve operandların kurallı bir şekilde oluşturdukları dizilime komut denir. komutlar verileri ilişkilendirir. KOmutlar yukardan aşağıya biraraya gelerek programı oluşturur.

  1. Al Getir (Fetch)
  2. Çözümle (Decode)
  3. Çalıştır (Executive)
  4. Sakla (Store)

Bu dört aşamanın gerçekleşme zaman birimi hz’dir. (hertz)

Bir komutun çalıştırılması için geçen süreye ve işlemlere komut çevrimi denir. (instruction cycle)

MIPS : saniyede gerçekleştirilen komut sayısı

HERTZ : komutun saniyede çalışması

  • BELLEK

Komutların ve operantların geçici olarak tutuldukları yerdir. Bellekler hücrelerden oluşur ve her bi hücrenin adresi vardır. Hücreler ise 8 adet gerilim devresinden oluşur. Buna göre her bir gerelim devresinin bilgi miktarı 1 bittir. Her bi bellek hücresinin sakladığı bilgi miktarı ise 1 byte’dır.

8 bit = 1 byte

Komut Türleri :

2+3 –> orta ekli (infix)

23+ –> son ekli (posifix)

+23 –> ön ekli (prefix)

Örneğin Assembly Add, 23

Neden ikilik sistem : Bilgiler 2lik sisteme göre saklanır ve çalıştırılır.

Komutların 2lik sistemdeki karşılıklarına opkod (operation code) denir. Öneklidir.

  • Giriş Çıkış Birimleri

Komutların ihtiyaç duydukları operantların (verilerin) değerlerini dış ortamdan iç ortama aktarmak için kullanılan bağlama noktalarına giriş birimi adı verilir. Komutların çalıştırılmasıyla elde edilen bilginin dış ortama aktarılmasında kullanılan bağlantı noktalarına çıkış birimi adı verilir. Bu bağlantı noktalarına entegre edilen aygıtlara ise giriş aygıtları, çıkış aygıtları, hem giriş hem de çıkış aygıtları adı verilir.

Giriş Aygıtlarına Örnek : Klavye, Mikrofon, Fare, Barkod Okuyucu, Tarayıcı, Kamera …

Çıkış Aygıtlarına Örnek : Ekran, Yazıcı, Hoparlör, Projeksiyon …

Hem Giriş Hem de Çıkış Aygıtlarına Örnek : Dokunmatik Ekran, Modem veya Ağ kartları, Cd, Harddisk, Flash Disk …

KOMUT + KOMUT = PROGRAM + PROGRAM = YAZILIM

Program : Komutların, bir problemi çözmek üzere, ardışık şekilde biraraya gelerek oluşturdukları bütüne program adı verilir. Programlar, yazılımı oluşturur. Yazılım, Sistem Yazılımları, Uygulamalı Yazılımlar, Yardımcı Yazılımlar, Geliştirme Yazılımları, Kötü Niyetli Yazılımlar gibi, alt gruplara ayırabiliriz.

İşletim Sistemi : Donanım ile yazılım arasındaki ara birimdir.

Sistem Yazılımı : Donanım mimarisinin çalışmasını sağlayan yazılım alanıdır.

Uygulamalı Yazılımlar : Kullanıcıya fayda sağlamak amacıdır. Örnek : veritabanı, kelime işlem programları, muhasebe, web tarayıcılar vs…

Yarcımcı Yazılımlar : Sistem yazılıma ek olarak üretilmişlerdir. Sistemin çalışması için gerekli yazılımları içerir. Örneğin format atmak.

Geliştirme Yazılımları : Yazılım geliştirmek üzerine tasarlanmış yazılımlardır.

This entry was posted in Bilgisayar Donanımı and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *