Asp’de Mantıksal Sınamalar

Asp’de bazen mantıksal sınamalar yapmamız gerekir. Mesela değişkenimiz boşsa, hata vermesini; doluysa başka kodların çalışmasını isteyebilirsiniz. Bunun içinde mantıksal sınamalar önemli bir yer tutar. Vbscripte kullanılan iki tane mantıksal sınama vardır. Öz ve anlaşılır bir şekilde ikisini de açıklayalım.

IF Then Else

Çoğunlukla kullanılan yöntem budur. Fakat if then else komutu tatmin etmediği zamanlarda Select Case kullanabiliriz. Genel kullanımı aşağıda ki gibidir.

 <%
if şartlar then
buradaki kodları uygular
else
buraya gelecek kodları uygular
End if
%>

Bir diğer kullanımı ise;

 <%
if şart1 then
buradaki kodları uygular
elseif şart2 then
buraya gelecek kodları uygular
else
hiçbiri uymazsa buraya gelecek kodları uygular
End if
%>

şekildedir. Aşağıdaki örnekten çok iyi anlaşılacaktır.

 <%
Dim ad
ad="Çağdaş"
if ad="Samet" then
response.write("Adınız Samet")
elseif ad="Caner" then
response.write("Adınız Caner")
elseif ad="Tarık" then
response.write("Adınız Tarık")
else
response.write("Adınız Çağdaş")
End if
%>

Yukarıda ki örnekte ad isimli bir değişken oluşturduk ve ona Çağdaş değerini atadık.

  • Ad değişkeninin içerisi Samet ise sayfaya Adınız Samet yazdırdık
  • Eğer ad Ahmet ise o halde sayfaya Adınız Ahmet yazdırdık.
  • Eğer ad Tarık ise o halde sayfaya Adınız Tarık yazdırdık.
  • Eğer İkiside değilse ekrana Adınız Çağdaş yazdırdık.

Select Case

Select Case’de, if then else gibidir, fakat ondan farkı tek bir değişken üzerinde şartları kontrol ederiz. Yukarıda ki örneği bu Select Case kullanarak yapalım

 <%
Dim ad
ad="Çağdaş"
Select Case ad
Case "Samet" : response.write("Adınız Samet")
Case "Caner" : response.write("Adınız Caner")
Case "Tarık" : response.write("Adınız Tarık")
case else : response.write("Adınız Çağdaş")
End select
%>

Ad değişkenimize yine Çağdaş‘ı atadık. Sonra Select Case ad komutu ile ad değişkeni üzerinde sorgulama yapacağız. Case “değişken” ise : (iki nokta) dan sonra gelen komutları uygular. Eğer hiç biri uymazsa Case Else‘nin kodlarını uygular.

This entry was posted in Asp and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Asp’de Mantıksal Sınamalar

  1. Mürsel Dedeoğlu says:

    çok güzel bilgiler…net ve anlaşılır.tşk ederim..emeğinize sağlık……

  2. Ehocam says:

    Yorumun için teşekkürler Mürsel. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *